Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2009


Κίρκενες: λιμάνι στη βόρεια Νορβηγία


Τοπίο στην πόλη Κίρκενες (βόρεια Νορβηγία)

Αναγνώστες